sunnuntai 30. toukokuuta 2010

Vaikuttaako kokeessa käytetty aika tulokseen?

Mietin otsikossa olevaa asiaa ja tietenkin päätin merkitä kokeen palautusajan paperiin. Tarkastettuani paperit loin Excelillä pienen analyysin.
Hajonnan perusteella (R^2 = 0,0832) ei pysty vetämään kovin pitkälle johtavia päätelmiä. Alla kuitenkin pylväsdiagrammi josta voi jokainen tehdä omia päätelmiään.


1) Papereiden palautuksessa selvä piikki 100-109 minuutin kohdalla. Samassa luokassa mediaani
2) Palautukset jakaantuvat kahteen ryppääseen (2:een normaalijakaumaan?), välissä oli 30 minuutin tauko.
3) Keskiarvot jälkimmäisessä ryppäässä hieman paremmat, Mutta yksittäisien papereiden tuloksista voidaan sanoa että kummassakin kyttyrässä on sekä hyviä että huonoja pistemääriä.
5) Alle 12pisteen tuloksia (arvosana 5) tuli kaikissa luokissa aina 160 minuuttiin asti.
6) Ensimmäinen 20p ylitys oli 80 minuutin kohdalla
7) ensimmäinen 30p ylitys oli 86 minuutin kohdalla

Summa Summarum. Toiset laskevat nopeasti oikein, jotkut yrittävät kauan ja silti epäonnistuvat. Eli tästä aineistosta ei saa juuri mitään irti.

PS. Excel laski yhden minuutin palkkioksi keskimäärin (kulmakerroin) 0,083 pistettä vakiotermin ollessa 10,9 pistettä.

perjantai 28. toukokuuta 2010

Mab4: Analyyysi -videot

Mab3: kokeiden ratkaisuja

Vieritä alaspäin, jotta löydät etsimäsi tehtävän ratkaisun

perjantai 21. toukokuuta 2010

Mab 3:

MAB 3 Osattavia aiheita

Lineaarinen muutos ja kulmakerroin
• Kuvaajasta kulmakertoimen ratkaiseminen
• Suoran piirtäminen yhden pisteen ja kulmakertoimen avulla

Kulmakertoimen laskeminen

• Kulmakertoimen laskeminen käyttäen koordinaattipisteitä apuna (1)


Suoran yhtälö

• Suoran piirto käyttäen suoran yhtälöä y = kx +b (2)
• Suoran ja koordinaattiakselien leikkauspisteiden ratkaisu.
• Onko annettu piste annetulla suoralla?


Suoran yhtälön muodostaminen

•Sijoittaa tarvittavat arvot yhtälöön y-y1=k (x-x1) (3)
ja ratkaista se muotoon y=kx+b

Suorien leikkauspiste

•Ratkaista kahden suoran leikkauspiste


Kahden pisteen määräämä suora

•Ratkaista kulmakerroin (1) ja sijoittaa se yhtälöön (3)

Muutosprosentti

•Laskea muutos-%


Prosenttilausekkeita

•Muodostaa muutoksesta kerroin esim. 94% = 0,94 (3)
•Laskea muuttunut arvo kertomalla (3) avulla
•Muodostaa lauseke muuttuneelle arvolle

Potenssi


•Ymmärtää potenssimerkinnän
oKantaluku
oEksponentti
•Sieventää potenssilausekkeita (jako –ja kertolaskut)

Eksponentiaalinen kasvaminen ja väheneminen

•Laskea arvo (eksponentiaalisten) muutosten jälkeen.
•…tai ennen muutosta (eksponentti negatiivinen)

Negatiivinen eksponentti

•Tietää potenssin arvo, kun eksponentti on nolla
•Pitää osata sieventää negatiivinen potenssimerkintä


Eksponenttifunktio

•Muodostaa matemaattinen malli (lauseke) annetusta tilanteesta

y = Akx (4)


Eksponenttiyhtälö

•Ratkaista eksponentti vertaamalla eksponentteja (kantaluvut samat)


Logaritmi

•Osata ilmoittaa mikä tahansa luku kymmenen potenssina


Eksponenttiyhtälön ratkaiseminen

•Ratkaista eksponentiaalisesta mallista (4) muutosten lukumäärä x logaritmin avulla.

Potenssiyhtälö

•Neliöjuurta korkeampien juurien käyttö ratkaistaessa yhtälöä x4=16
•Ratkaista kantaluku k yhtälöstä (4)

Kantaluvun ratkaiseminen

•n:nnen juuren avulla