torstai 14. lokakuuta 2010

Kyselykaavakkeen teko ja analysointi GoogleDocsin avulla

GoogleDocsin avulla voi helposti toteuttaa erilaisia sähköisiä kyselyitä. Lupauduin opastamaan yhdelle ryhmälle mitenkä kysely tehdään ja laitan esityksen blogiin jakoon. Voit ohjataesitystä näppäimistön nuolinäppäimillä.

Älytaulu matematiikassa

Seuraavassa videossa on esitelty Smartboard -taulun matematiikka-työkaluja. Katso kohdasta 5:50 alkaen. Tuossa kohdassa on mm. käsialan tunnistus ja kuvaajan piirto.

http://www.youtube.com/watch?v=KRVALVw9g20

Varsinkin videossa esitetty työkalu kirjoittaa käsin funktio, joka voidaan siirtää suoraan koordinaatistoon kuvaajaksi näyttää mielenkiintoiselta (aikaa säästävältä ja siistiltä). Koordinaatiston piirtäminen liitutaululle kun ei minulta oikein onnistu niin, että olisin siihen tyytyväinen. No onneksi on olemassa dokumenttikamerat.

Millaisia älytauluja teillä on koulussanne käytössä ja miten niitä käytetään. Haluaisin niin opettajan kuin oppilaidenkin ideoita. Kommentoikaa.

maanantai 4. lokakuuta 2010

Virtuaalinen ilmoitustaulu - ryhmätyöt esille

Isoverstaan koulutusprujuja selaillessa löysin hienon virtuaalisen ilmoitustaulu. Wallwisher -sovelluksen avulla voi tehdä virtuaalisen "seinän", johon voidaan lisätä muistilappuja. Muistilapuissa voi olla tekstiä, kuvia ynnä muuta sellaista. Alla on upotetuna tuollaiselle alustalle tehty testiseinä.  Testaa alla.

Tätä web2.0 työkalua voisi käyttää esimerkiksi ennakkokysymysten kysymiseen. Ja mikä ettei, voihan seinää käyttää luennon aikanakin yhtenä taustakanavana. Tietenkin järjestys on sikin sokin.

Itse ajattelisin seinää käytettävän ryhmätöiden kokoamiseen. Ryhmät toisivat omia kuvia, linkkejä jne. lapuilla seinälle, josta muut voisivat niitä tutkia ja ehkäpä kommentoida.

torstai 9. syyskuuta 2010

Yhteistyö on voimaa

Olen työskennellyt nyt yli kuukauden KIVI-projektissa. Projektin yhtenä tavoitteena on luoda Kainuun lukioiden opettajille pedagoginen verkosto.

Ison koulun opettajana minulla on aina apuna tusinallinen saman aineen opettajaa, joten en ole ennen törmännyt opettajana "yksinjäämiseen". Mutta monessa suomalaisessa koulussa opettaja on herra ja hidalgo omassa oppiaineessaan, ei pelkästään luokassaan, vaan koko koulussa. Opettaja saa päättää, joutuu ja saa päättää asioista yksinään ilman kollegaa(!)

MIKSI VERKOSTO
Pedagoginen verkosto tulee muokkaamaan tulevaa aineryhmätyöskentelyä. Jotta verkosto saataisiin win-win -tilanteeseen, tulee varsinkin isommissa kouluissa ymmärtää pienien koulujen mahdollisuudet. Pieni koulu laajentaa maantieteellisesti koulun (=verkoston yhteistä) vaikutusreviiriä. Tämä tuo lisää tutustumiskäyntimahdollisuuksia, erikoisosaajia (virtuaali-)vierailuille jne. Samalla työn määrä vähenee, kun saadaan jaettua töitä useammalle.

IDEAALITILANNE
Yhdessä on myös helpompi hakea koulutuksia ja toteuttaa niitä. Ideaalitilanteessa opettajien verkosto on aktiivinen ja jakaa työtä keskenään. Sovitaan esimerkiksi tarvittavasta koulutuksesta ja kuka käy koulutuksessa. Tämän jälkeen tietoa jaetaan sovitulla tavalla. Jakotapa voi olla sähköinen portaali, yhteinen Seminaari-päivä, virtuaaliluokkakoulutus... Mikä sinusta olisi hyvä tapa jakaa tietoa.

Muita verkoston hyötyjä ovat yhteiset projekti(matkat) oppilailla tai ilman. Myös verkoston avulla voitaisiin elvyttää kilpailu- ja kerhotoimintaa.

ALUKSI
Tämä kaikki on vielä kaukana, mutta tärkeää on saada opettajat ymmärtämään mahdollisuudet ja antaa resurssit niiden toteuttamiseen. Mutta ensimmäisenä on aktivoitava itsensä pois siitä helposta oravanpyörästä, jossa luokan ovi erottaa opetuksen "elämästä".

maanantai 16. elokuuta 2010

Hyvän esityksen (tunnin, puheen) runko

Tässä olisi lyhyt esitys miten voi jaotella puheen tai esityksen. Jaottelu perustuu Cristina Stuartin kirjaan.

Olen itse käyttänyt tätä suunnitellessani oppitunteja. Olen huomannut että oppilaiden mielenkiinto on pysynyt paremmin näin suunnitelluilla tunneilla. Kokeilehan.

Ohjaa esitystä nuolinäppäimillä vasen / oikea.

sunnuntai 30. toukokuuta 2010

Vaikuttaako kokeessa käytetty aika tulokseen?

Mietin otsikossa olevaa asiaa ja tietenkin päätin merkitä kokeen palautusajan paperiin. Tarkastettuani paperit loin Excelillä pienen analyysin.
Hajonnan perusteella (R^2 = 0,0832) ei pysty vetämään kovin pitkälle johtavia päätelmiä. Alla kuitenkin pylväsdiagrammi josta voi jokainen tehdä omia päätelmiään.


1) Papereiden palautuksessa selvä piikki 100-109 minuutin kohdalla. Samassa luokassa mediaani
2) Palautukset jakaantuvat kahteen ryppääseen (2:een normaalijakaumaan?), välissä oli 30 minuutin tauko.
3) Keskiarvot jälkimmäisessä ryppäässä hieman paremmat, Mutta yksittäisien papereiden tuloksista voidaan sanoa että kummassakin kyttyrässä on sekä hyviä että huonoja pistemääriä.
5) Alle 12pisteen tuloksia (arvosana 5) tuli kaikissa luokissa aina 160 minuuttiin asti.
6) Ensimmäinen 20p ylitys oli 80 minuutin kohdalla
7) ensimmäinen 30p ylitys oli 86 minuutin kohdalla

Summa Summarum. Toiset laskevat nopeasti oikein, jotkut yrittävät kauan ja silti epäonnistuvat. Eli tästä aineistosta ei saa juuri mitään irti.

PS. Excel laski yhden minuutin palkkioksi keskimäärin (kulmakerroin) 0,083 pistettä vakiotermin ollessa 10,9 pistettä.

perjantai 28. toukokuuta 2010

Mab4: Analyyysi -videot

Mab3: kokeiden ratkaisuja

Vieritä alaspäin, jotta löydät etsimäsi tehtävän ratkaisun

perjantai 21. toukokuuta 2010

Mab 3:

MAB 3 Osattavia aiheita

Lineaarinen muutos ja kulmakerroin
• Kuvaajasta kulmakertoimen ratkaiseminen
• Suoran piirtäminen yhden pisteen ja kulmakertoimen avulla

Kulmakertoimen laskeminen

• Kulmakertoimen laskeminen käyttäen koordinaattipisteitä apuna (1)


Suoran yhtälö

• Suoran piirto käyttäen suoran yhtälöä y = kx +b (2)
• Suoran ja koordinaattiakselien leikkauspisteiden ratkaisu.
• Onko annettu piste annetulla suoralla?


Suoran yhtälön muodostaminen

•Sijoittaa tarvittavat arvot yhtälöön y-y1=k (x-x1) (3)
ja ratkaista se muotoon y=kx+b

Suorien leikkauspiste

•Ratkaista kahden suoran leikkauspiste


Kahden pisteen määräämä suora

•Ratkaista kulmakerroin (1) ja sijoittaa se yhtälöön (3)

Muutosprosentti

•Laskea muutos-%


Prosenttilausekkeita

•Muodostaa muutoksesta kerroin esim. 94% = 0,94 (3)
•Laskea muuttunut arvo kertomalla (3) avulla
•Muodostaa lauseke muuttuneelle arvolle

Potenssi


•Ymmärtää potenssimerkinnän
oKantaluku
oEksponentti
•Sieventää potenssilausekkeita (jako –ja kertolaskut)

Eksponentiaalinen kasvaminen ja väheneminen

•Laskea arvo (eksponentiaalisten) muutosten jälkeen.
•…tai ennen muutosta (eksponentti negatiivinen)

Negatiivinen eksponentti

•Tietää potenssin arvo, kun eksponentti on nolla
•Pitää osata sieventää negatiivinen potenssimerkintä


Eksponenttifunktio

•Muodostaa matemaattinen malli (lauseke) annetusta tilanteesta

y = Akx (4)


Eksponenttiyhtälö

•Ratkaista eksponentti vertaamalla eksponentteja (kantaluvut samat)


Logaritmi

•Osata ilmoittaa mikä tahansa luku kymmenen potenssina


Eksponenttiyhtälön ratkaiseminen

•Ratkaista eksponentiaalisesta mallista (4) muutosten lukumäärä x logaritmin avulla.

Potenssiyhtälö

•Neliöjuurta korkeampien juurien käyttö ratkaistaessa yhtälöä x4=16
•Ratkaista kantaluku k yhtälöstä (4)

Kantaluvun ratkaiseminen

•n:nnen juuren avulla

tiistai 27. huhtikuuta 2010

TVT matematiikan opetuksessa

1) Prezi -esitys linkki

2) työkalujen esittely
2.1) Moodlen tentit (Fy1, Mab4)
ATK2
2.2) Videotallenteet (Kainoppia.blogspot.com)+ piirtopöytä
screencast
2.3) Geogebra (linkki Delicious)
2.4 Sähköoppia: http://www.article19.com/shockwave/oz.htm
3) Ongelmia
3.1 Oppilaidenmatemaattiset tuotokset??
3.2 Yksinäinen susi

Anna palautetta, kerro omia kokemuksiasi, linkkejä yms.

Mab4 analyysi- videoita

sunnuntai 25. huhtikuuta 2010

Powerpointin kaataja, siis erilainen tapa esittää.

Esimerkissä on hyvä esittely Twitteriin

tiistai 20. huhtikuuta 2010

Fy6 kokeen analyysi


Kuvissa on tehtäväkohtaiset valinnat sekä tehtävien keskiarvot.

Kokeen keskiarvo oli 23p (10% kertymä 13,8p ja 90%:n kertymä 34,9p). Koe siis meni pisteiden valossa hyvin.

keskiviikko 7. huhtikuuta 2010

TVT nyt ja 2020? -etätehtävä 2

Nykyopetus

Olen luonteeltani "kokeillaan nyt" -tyyppiä. Eli testailen oppilailla erilaisia "vimpaimia". Datatykki ja dokumenttikamera ovat olleet jo vuosia elämänlankana oppitunneilla. Nyt dokumentikamera on jäänyt taka-alalle,kun sain joulupukilta (=Rehtori) langattoman piirtoalusta.

Piirtoalustan avulla voin olla luokassa oppilaiden seassa ja kirjoitella suoraan videotykin avustuksella taululle. Lisäksi tallennan jokaisen tunnin tuotoksen ja joskus jaan taulumerkinnät ja esimerkit PDF-tiedostoina (tai kuvatiedostoina) Blogini kautta oppilaille.

Viimeisin innovaationi on JING-kuvankaappausohjelma. Tällä ohjelmalla välitä oppilaille tehtäviä ja kokeiden ratkaisuja animoituna ja SELOSTUKSEN kera. Näin oppilaat joutuvat seuraamaan tehtävän kulun, eivät vain näe tulosta. Alla linkki erään kokeen ratkaisuun:

linkki: http://www.screencast.com/t/MjcwZDJl salasana "kajaani".

Erona Wirecastiin on se, etten tarvitse kuin läppärin, mikrofonin ja piirtoalustan. JING-palveluun tuotosten jakaminen on yhden näppäimen päässä. Käytän ilmaisversiota, mutta olen jopa aikeissa vaihtaa maksulliseen palveluun 15$, jos alkaa tila 2Gb loppumaan. Suosittelen ainakin matemaattisiin aineisiin.

Moodlen käyttö tunneilla normaaliopetuksen apuna on haastavaa. Lähinnä opastuksen kanssa. Sitä vain toivoo että isossakin lukiossa pysyisivät ryhmät samoina. Olen vetänyt pienelle ryhmälle (16opp) Fysiikan pakollisen kurssin moodlen avulla. Tunnit olivat aikalailla perinteisiä, mutta lähes kaikki kotitehtävät tehtiin verkkoon. Ainakin selitys ja mielipidetehtävissä sain hyviä vastauksia verkkoteksteinä. Lisäksi verkosta oli helppo eriyttää/ syventää aiheita. Tarkoitus on jatkaa sopivan ryhmän sattuessa paikalle. Koetulokset olivat himpun parempia kuin ilman moodlea opetettavilla ryhmillä. Opettajalle tehtävien tarkastus teetti lisätöitä.

Vuonna 2020?

Vuoteen 2020 on aikaa 10 vuotta. Ajassa taaksepäin 10 vuotta sitten raahasin ATK-luokkaan isossa matkalaukussa datatykkiä, nyt sen voi viedä vaikka autotalliin povitaskussa! Jos tekniset mahdollisuudet kehittyvät samaa vauhtia ovat mahdollisuudet mahtavat.

Minä näen oman opetuksen perustuvan hyvinkin opettajajohtoiseen/keskustelevaan lähiopetukseen ja itsenäiseen/ryhmä- työskentelyyn verkkojen välityksellä. Teoriatunneilla käytettäisiin liike-elämän erityisosajia hyväksi luennoimalla interaktiivisesti (= osallistumista) verkkojen välityksellä. Oppilaille ei olisi ihmeellistä, vaikka tunnin pitäisi saksalainen insinööri aiheesta vesipumppu. Esimerkiksi enään ei olisi vain saman koulun sisällä olevia ryhmiä, vaan samaa kurssia käydään paikasta riippumatta. Koulupäivät koostuisivat "teoriaopetuksesta" ja "työskentelyajasta". Näin koulukin saataisiin loppumaan klo 16 ja oppilaille jäisi aikaa elämiseen koulun jälkeenkin.

  1. Kirjat, jos nitä vielä on, ovat tehtäväpankkeja. Niitä käytetään lähinnä siksi että kaikki oppilaat saavat mahdollisuuden opiskella, vaikka ilman nettiä.
  2. Opettajan muistiinpanot saisi omaan koululäppäriin etukäteen, jolloin opetus ei olisi vain kopioimista taululta.
  3. Toivottavasti oltaisiin saatu aikaan valtakunnallinen materiaalipankki, jossa olisi paikallisia videoita ja ohjeistusta eri oppiaineisiin. Nämä olisivat helposti saatavilla vaikka kesken tunnin.
  4. Tekniikka olisi jokaisella opettajalla mukanakulkemassa. Oma läppäri, jonka avulla sosiaalinen media tulisi osaksi arkipäivää. Kevyitä ja pieniä dokumenttikameroita tai piirtoalustoja (kosketusnäytöt tulossa), joiden avulla voi tehdä kotonakin materiaalia / ohjeistaa helpommin oppilaita.

Reaaliteetti 2020...

Opetushenkilöstö nuorenee, mutta vaativan työn ohella ei siltikään kaikilla ole teknisiä valmiuksia ja haluja ohjata ryhmiä edellämainitulla tavalla. Esittämäni skenaario on aika jyrkkä mielipide. Luulen että 10 vuodessa tapahtuu paljon, mutta itse koulu ja opettajakeskeisyys pysyy. Pitää siis kuitenkin muistaa että on kasvavista nuorista, jotka tarvitsevat ohjausta ja KASVATTAMISTA siis opettajakontaktia.

Fysiikan YO keväällä 2010

Tarkastelin tässä fysiikan YO-tehtäviä ja ainakin kysymykset olivat (taas) suhteellisen hyvin onnistuneita. Jokeritehtävätkään eivät olleet "ultra"-tehtäviä. Ainoastaan tehtävä 8, jossa piti voima osoittaa harmoniseksi ohitti peruskurssien asiaa. Tehtävässä pitäisi muistaa että sin x =x kun x on pieni (ja radiaaneja)
Keskiarvo tarkastetuilla oli 28,5p (!). Kuvassa on ratkaistujen tehtävien jakauma ja tehtäväkohtaiset pistemäärien keskiarvot.

maanantai 29. maaliskuuta 2010

Mab3 K2010 kokeen ratkaisut

Allaolevasta linkistä löydät video-ratkaisut mab3 k2010 -kokeeseen.

Salasana on "kajaani"

http://www.screencast.com/t/MjcwZDJl

Huom! tehtävän A5 a-kohdassa on laskuvirhe oikea vastaus on 519,685. laskulauseke on oikein.

Huom! Tehtävässä B8 b-kohdan vastaus tulee olla 9000€. (ei 4500€ kuten videolla)

Kokeen analyysissä ilmeni että:
- tehtävässä 1 ei oltu ymmärretty "anna vastaus 3 desimaalin tarkkuudella. keskiarvo oli suurin: 5.0p
- t3. prosentit. alv. on edelleen vaikea. Ei hahmoteta mitä ollaan laskemassa.
- t4. puolet yrittäneistä sai 6p ja toinen puoli 0p. Aivan peruslasku eksponentiaalisesta mallista.
- tehtävien keskiarvot olivat: 5,0p 3,5p 2,9p 1,9p 2,5p 3,3p 4,3p
- koko ryhmän keskiarvo oli 16,9p

Kurssipalaute:

Kurssilla sopiva nopeus 3,8
Vaativia tehtäviä tarpeeksi 3,3

Selkeää opetusta 4,3
Työrauha 3,6
Elektroninen taulu hyvä 3,8

Olin ahkera 3,8
Tein kotitehtävät 3,7

Palautteen keskiarvo 3,8

keskiviikko 24. maaliskuuta 2010

Fy6 kotitehtäviä

Kertaus-interaktiivisia demoja (kannattaa testata)
http://www02.oph.fi/etalukio/opiskelumodulit/fysiikka/skurssi/

Fysiikan 6. kurssin loppupään kotitehtäviin löydät ratkaisut (video ja ääni) selostuksineen alta.


tiistai 23. helmikuuta 2010

mab2 ratkaisut 3/2009-10Kokeessa pisti silmään seuraavanlaisia virheitä:
1) 68000 cm ei ole 68km vaan 680 metriä
2) Pinta alojen suhde on mittakaavan neliö.

torstai 21. tammikuuta 2010

Uusi tapoja kurssin arviointiin

Koulussamme vietettiin 1. teemakahvit. Teemakahveilla esiteltiin erilaisia ryhmätapoja suorittaa kurssi. Parasta oli, että esittelijä ei ollut mikään puhdas pedagogi, vaan oikeasti käyttävä opettaja. Tässä muutama tapa jotka jäivät mieleeni:

1) Paritentti.
Kaksi (tai kolme) oppilasta tekee yhdessä kokeen. Kummankin kynänjälki täytyy näkyä.

2) ryhmäkeskustelu(?)
Istutaan piirissä. Opettaja kertoo yhden aiheen, josta kiinnostuneet siirtyvät istumaan keskelle. He keskustelevat aiheesta. Aihe voi olla annettu ennalta. Aikansa keskusteltuaan ulkopiirissäolijat saavat esittää mielipitensä (korjaukset yms.).
Sitten seuraavaan aiheeseen. Kaikkien pitää osallistua.

3) Ryhmäkoe
Oppilaille annetaan tehtävät. 5 minuuttia itsenäistä tekemistä, jonka jälkeen 5 minuuttia vapaata "ryhmätyöskentelyä". Jonka jälkeen jatkuu normaalina kokeena.

Tunnin alustus
1) Reflektointi
Valitaan 5 opiskelijaa luokan keskelle keskustelemaan edellisen tunnin aiheesta ennen uuden aiheen aloitusta. Voisi antaa sanalistan avuksi. Opiskelijoiden välistä vertaisoppimista.

Kaikkia tapoja on käytetty Kajaanin AMK:ssa. Itseäni mietityttää esiintymispelkoisten suhtautuminen yleiseen puhumiseen osallistumiseen. Aion käyttää näitä tapoja Fysiikan pakollisella tai muilla soveltavilla kursseilla.