torstai 21. tammikuuta 2010

Uusi tapoja kurssin arviointiin

Koulussamme vietettiin 1. teemakahvit. Teemakahveilla esiteltiin erilaisia ryhmätapoja suorittaa kurssi. Parasta oli, että esittelijä ei ollut mikään puhdas pedagogi, vaan oikeasti käyttävä opettaja. Tässä muutama tapa jotka jäivät mieleeni:

1) Paritentti.
Kaksi (tai kolme) oppilasta tekee yhdessä kokeen. Kummankin kynänjälki täytyy näkyä.

2) ryhmäkeskustelu(?)
Istutaan piirissä. Opettaja kertoo yhden aiheen, josta kiinnostuneet siirtyvät istumaan keskelle. He keskustelevat aiheesta. Aihe voi olla annettu ennalta. Aikansa keskusteltuaan ulkopiirissäolijat saavat esittää mielipitensä (korjaukset yms.).
Sitten seuraavaan aiheeseen. Kaikkien pitää osallistua.

3) Ryhmäkoe
Oppilaille annetaan tehtävät. 5 minuuttia itsenäistä tekemistä, jonka jälkeen 5 minuuttia vapaata "ryhmätyöskentelyä". Jonka jälkeen jatkuu normaalina kokeena.

Tunnin alustus
1) Reflektointi
Valitaan 5 opiskelijaa luokan keskelle keskustelemaan edellisen tunnin aiheesta ennen uuden aiheen aloitusta. Voisi antaa sanalistan avuksi. Opiskelijoiden välistä vertaisoppimista.

Kaikkia tapoja on käytetty Kajaanin AMK:ssa. Itseäni mietityttää esiintymispelkoisten suhtautuminen yleiseen puhumiseen osallistumiseen. Aion käyttää näitä tapoja Fysiikan pakollisella tai muilla soveltavilla kursseilla.